YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din hjälp för att förenkla myndighetskontakterna och bygga upp ett systematiskt arbete för miljö & kvalitet i verksamheten

 

 

 

 

AG E&Q Consulting erbjuder företag bl a:

 

  • Hjälp med anmälningar och tillståndsansökningar
  • Internrevisioner ISO 9001 och ISO 14001
  • Hjälp med myndighetskontakter
  • Egenkontroll och HACCP
  • Certifieringsarbeten
  • Kvalitetsarbeten
  • Miljöutredningar
  • Miljörapporter  
  • Utbildningar
  • Skrivelser

 

 

Exempel på en processbeskrivning

 

 

 

 

 

Anna Gilius Environmental & Quality Consulting

Mäster Osbecks väg 4, 342 34 ALVESTA,

Tfn: 070-686 00 68, E-post: info@ageqc.se, Hemsida:www.ageqc.se

Org. nr: 741024-2726, Bankgiro: 412-0424

 

En processkartläggning görs web-baserad för att kunna integreras i sitt intranät.

 

Det görs klickbart med underliggande processer, dokument och underlag.